Bonus je popust na policama.

Bonus, ali i malus u osiguravajućim kućama predstavljaju sustav određivanja premije osiguranja ovisno o eventualnim štetama u prethodnim godinama osiguranja. Bonus sustavi se malo razlikuju po policama obaveznog i kasko osiguranja zato ću u nastavku objaniti sustave.

U obaveznom osiguranju maksimalni zakonski određen bonus je 50%, iako na tržištu Adriatic i Euroherc osiguranje nude bonus do maksimalnih 74%. To je zapravo nadograđeni komercijalni popust na maksimalni bonus od 50% koji priznaju jedino ta 2 društva, a postiže se kroz više godina bez počinjenja štete i kroz vjernost osiguravajućem društvu.

Ideja bonusa je bila da vlasnik vozila(vlasnik ne mora biti i vozač, što je ironično, ali za neki drugi blog) počinje sa 0% bonusa kada kupi 1.auto i osigura 1. puta vozilo i onda tijekom 10 godina, ako je bez štete dođe do 50% bonusa. Međutim danas možete dobiti odmah 50% bonusa bez problema. Osiguravajuća društva nude bonuse na raznim temeljima kao što su: važeća vozačka dozvola, bonus dobrodošlice, poklon bonus, dupliciranje bonusa i sl.

Kada ostvarite bonus možete ga i zaštiti uz nadoplatu da ga ne izgubite. Izgubiti ga možete,ako skrivite prometnu nesreću. U slučaju da ste krivac prometne nesreće,ali ste prilikom ugovaranja police zaštitili ostvareni bonus, sljedeće godine će Vam bonus ostati, neće pasti. Primjer 1: Imate 50% bonusa i niste ugovorili zaštitu bonusa, imali ste sudar i Vi ste krivac automatski sljedeće godine bonus pada za 3 boda(svaki bod je 5%) i imati ćete 35% bonusa. Primjer 2: Imate 50% bonusa i  ugovorili ste zaštitu bonusa, imali ste sudar i Vi ste krivac, sljedeće godine bonus ostaje 50%. Problem kod zaštite bonusa je, ako mijenjate osiguravajuće društvo u roku od 3 godine nakon sudara. U tom slučaju drugo osiguravajuće društvo ne priznaje zaštitu bonusa i ruši Vam bonus ovisno koliko godina je prošlo od sudara.

Bonus u kasko osiguranju je sličan. Prilikom ugovaranja odmah stječete 50% bonusa. Za svaku prijavljenu štetu osiguravajuće društvo umanjuje bonus za 20% sljedeće godine. Međutim, ako promjenite osiguravajuće društvo opet ćete dobiti 50% bonusa, osim u Allianz osiguranju. Allianz prati da li ste bili štetnik u prethodnim godinama i ako jeste neće Vam odobriti 50% bonusa. Razlika kod sustava bonusa u kasko osiguranju je i taj što ne umanjuje svaka šteta bonus. Tako npr.štete od tuče, udara groma, snježne lavine, pada zračne letjelice, krađe audio uređaja, oštećenja tapeciranih dijelova vozila prilikom pružanja pomoći ozljeđenim osobama i namjerno prouzročene štete u cilju sprečavanja veće štete neće utjecati na bonus sljedeće godine. Kao i kod obaveznog osiguranja, neka osiguravajuća društva nude mogućnost zaštite kasko bonusa uz nadoplatu. Tako Adriatic, Allianz, Croatia i Euroherc osiguranje imaju mogućnost zaštite bonusa.