Imate obitelj ili nekoga tko ovisi o Vašim prihodima?

Vi trebate životno osiguranje.

Životno osiguranje pomaže u slučaju smrti, bolesti ili invalidnosti Vašim najbližima da lakše prebrode najteže razdoblje. Osim nabrojanih rizika koje nitko ne želi, životno osiguranje može biti i lijepa investicija za budućnost, ako se ugovori štedna komponenta.

Životno osiguranje ima više vrsta i mogu podijeliti u 4 najčešće skupine:

  1. Klasično ili mješovito životno osiguranje
  2. Riziko životno osiguranje
  3. Investicijsko životno osiguranje
Klasično ili mješovito životno osiguranje

Klasično životno osiguranje odlikuje mogućnost osiguranja života, ali i mogućnost štednje. Uz te dvije opcije, postoji niz dodatnih mogućnosti koje se mogu ugovoriti uz policu kao npr. naknada za rođenje djeteta, naknada u slučaju teških bolesti, naknada za lom kosti ili naknada za invalidnost. Ugovara se na odrađeno razdoblje, npr. 10 ili 20 godina i ugovori se mjesečni, kvartalni ili godišnji iznos koji se uplaćuje. Vrlo je transparentan jer odmah pri ugovaranju dobijete tablicu sa iznosima koje dobijete,ako prijevremeno raskinete policu ili ju doživite.

Riziko

Riziko osiguranje je osiguranje u kojem nema štedne komponente. Korisnici police dobiju premiju isključivo u slučaju smrti osiguranika. Polica se ugovara na određeno razdoblje i određenu svotu osiguranja. Ova opcija je odličan izbor,ako želite najbližima ostaviti veću osiguranu svotu u slučaju smrti jer je jeftinija od klasične police. Često se ugovara uz kredite da u slučaju smrti osiguranika se pokrije iznos kredita.

Investicijsko životno osiguranje

Investicijsko životno osiguranje je u pravilu sličan produkt klasičnom životnom osiguranju jer ima dio za osiguranje života i doživljenja. Ono što ga razlikuje je to što se kupuju udjeli u fondovima i prinosi štednje su veći u postotku,ali se ne garantiraju.